Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezini biliyor musunuz ?

Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezini biliyor musunuz ?

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulan Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi, üniversitemizin 150 yıllık geçmişine ve bu coğrafyanın bu süre içerisinde yaşadıklarına ışık tutuyor. Birbirinden farklı koleksiyonları bünyesinde barındıran merkezin kaynaklarına artık online olarak ulaşmak da mümkün. Bu arşivlerde şifreli telgraflardan bir zarf içine sıkıştırılmış saç tutamlarına, eski fotoğraflara, Osmanlı Devleti’nin son yıllarından günümüz Türkiye’sine kadarki dönemden kişisel anlatılara dair birçok ilgi çekici nesne var.

Barnum House / Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi Binasının Tarihi:
Barnum House (8 No’lu Lojman) Robert Kolej yöneticisi Caleb Frank Gates (1903-1932) zamanında 1900’lü yılların başında kolejde ders veren profesörlerin ve ailelerin kalacak yer ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen profesör lojmanlarından biridir. Bina, Robert Kolej’de matematik bölümü yöneticiliğini yapan Harry Huntington Barnum ve ailesi için inşa edilmiştir. Günümüze kadar çoğunlukla lojman olarak kullanılan bina, kısa aralıklarla ofis olarak da kullanılmış ve farklı restorasyon süreçlerinden geçmiştir. Yakın bir tarihe kadar Boğaziçi Üniversitesi’nde bilim tarihi dersi veren fizik profesörü ve yazar John Freely’nin evinin de bulunduğu ve 2015-2016 yılında restore edilen binada, günümüzde Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi faaliyetlerini yürütmektedir.