ROBERT KOLEJ, AMERİKAN KIZ KOLEJİ ve BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ARŞİVİ

ROBERT KOLEJ, AMERİKAN KIZ KOLEJİ ve BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ARŞİVİ

Arşivde neler var?

Bu arşiv Robert Kolej, Amerikan Kız Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi’ne ait farklı arşiv ve kütüphanelerde bulunan yayımlanmış ve yayımlanmamış yazılı ve görsel malzemeleri bir araya getiriyor. Koleksiyon mevcut haliyle Columbia Üniversitesi Robert Kolej ve Amerikan Kız Koleji Arşivi, Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri ve basılı kaynaklar olmak üzere 4 ana bölümden oluşuyor. Uzun tarihsel geçmişleri, geniş bir coğrafyadaki etkileri ve iç içe geçmiş tarihleri ile halen yaşayan bu üç kurumun arşivlerini bir araya getirmenin zorluğu düşünüldüğünde, bu koleksiyonun halen inşa aşamasında olduğu ve gelecekte sürekli eklemelerle büyüyeceği vurgulanmalıdır.
Robert Kolej, yetiştirdiği mezunlarıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun içinden doğmuş onlarca ulus devletin oluşumunda etki bırakmıştır. Bu bağlamda, 20. yüzyılda Bulgaristan’ın siyasi ve kültürel dönüşümündeki yeri kıyaslanamaz derecede önemli ve köklüdür. Bulgar öğrenciler, 1870’lerden 1890 yılına kadar okulun en büyük öğrenci grubunu oluşturmuş; mezunlar arasından Bulgaristan’a 2 başbakan, 12 bakan, onlarca milletvekili, yüzlerce aydın, yazar ve düşünür çıkmıştır. Ülke bağımsızlığını kazandıktan sonra Avrupa ve dünya ile siyasi ve kültürel bağlarını yeniden tanımlayan bir siyasetçi ve aydın kuşağının yetişmesine öncülük etmiş Robert Kolej’e ve daha az sayıda Amerikan Kız Koleji’ne ait arşiv belgeleri, bugün Bulgaristan Devlet Arşivleri ve Bulgaristan Milli Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’ne getirilmiş olan bu belgelerde Kolej’de okuyan Bulgar öğrencilerin yalnız öğrencilik dönemlerinde değil mezuniyetleri sonrasında da okulla kopmayan bağlarının izlerini sürmek mümkün.


Robert Kolej hocaları ve aileleri, 1920’lerin ilk yılları


Robert Kolej’in Türk öğrencileri, kolejin ilk Türk mezunu Hüseyin Pektaş (1903) ile birlikte, 1924-25. 


İlk sınıf öğrencileriyle birlikte Dr. Gates ve Dr. Washburn (ortada merkezde), 1904


Robert Kolej’de YMCA/YWCA Konferansı, 27 Şubat 1921. Ortada şapkalı olan, koleje mali destek sağlayan Dodge ailesi fertlerinden Elizabeth Dodge Huntington Clark


Amerikan Kız Koleji’nde okçuluk sporuyla ilgilenen kadın öğrenciler, 1920-1930


Orgcu Bay Charles Köpe, Robert Kolej korosu ile birlikte

Arşivi detaylı olarak incelemek istiyorsanız lütfen burayı, "BÜ Arşiv ve Dökümantasyon Merkezimiz" in linkini tklayınız.....